Kostgelden

Kostgelden

Voor huidig schooljaar bedraagt dit:

    Kinderen uit een basisschool: €13/dag

    kinderen uit een secundaire school: €15/dag

 

Schoolvakanties en wettelijke feestdagen worden niet aangerekend.

Het kostgeld omvat:

  • de huisvesting en al de nutsvoorzieningen die hierbij horen;
  • het onderhoud van de infrastructuur;
  • de maaltijden (ontbijt, middag- en avondeten, waarvan 1 warme maaltijd);
  • Wi-Fi en PC-gebruik.

 

De ouders zullen dan eerst een schrijven ontvangen van het internaatsteam.

 Het kostgeld kan als volgt betaald worden:

  • Maandelijks;
  • Trimestrieel;
  • Jaarlijks

Wanneer het kostgeld voor het volledige schooljaar wordt betaald, zal dit op het einde van de maand september gefactureerd worden.

 Bij de inschrijving ondertekenen de ouders een verbintenis, die geldig is voor het ganse schooljaar en waarin hun keuze van betaling schriftelijk wordt vastgelegd.

 Vanaf het 2de kind dat intern is, wordt er een korting van 25% toegekend. (zie bijgevoegd blad)

 Voor de leerlingen uit het buitenland: verwittig onmiddellijk uw kinderbijslagfonds (voor Nederland: SVB).