In een internaat studeren heeft zo zijn voordelen:

  • begeleiding: je staat er niet alleen voor, je wordt begeleid en geholpen door een opvoeder;

  • hulp van je mede-internen: als je met een probleem zit, kan een studiegenoot je het dikwijls heel eenvoudig uitleggen en je zo weer op dreef helpen;

  • samenhorigheidsgevoel: met zijn allen studeren werkt stimulerend;

  • regelmaat: je studeert op vaste tijdstippen;

  • studiesfeer: binnen een rustig studiemilieu wordt de intern gemotiveerd, en de opvoeder volgt de prestaties op.

Ons internaatsteam wilt je helpen bij het studeren, door een klimaat te scheppen waarin gestudeerd kan worden in de beste omstandigheden.